תנאי שימוש

קבוצת MANPOWER
תנאי שימוש
עדכון אחרון: 22 ביוני 2023

 

תנאים כלליים

ברוכים הבאים לאתר שלנו הנמצא בכתובת [www.Manpowergroup.co.il] או בכל כתובת אחרת שעשויה להיות זמינה מעת לעת, אשר בבעלות, ואשר מופעל ומנוהל על ידי Manpower Group Israel Holdings Ltd. וכן בשם החברות הבנות והחברות המסונפות אליה בישראל, מנפאואר ישראל בע"מ, טאלנט סולושנס בע"מ ואקספריס בע"מ (יחד, 'ManpowerGroup', 'אנחנו', 'שלנו', 'אותנו' וביטויים נגזרים). דפי האינטרנט באתר המפנים אל שירותים שונים של ManpowerGroup https://www.manpower.co.il/, https://manpowergroupsolutions.co.il/, https://experis.co.il/ – לרבות תתי-דומיין הקשורים אליהם (יחד, ה"אתר", או "אתר[י] ManpowerGroup") כפופים לתנאים אלה.

 

השימוש באתר כפוף לתנאים אלה (על תיקוניהם ו/או עדכוניהם מעת לעת) (ה"תנאים"). התנאים מהווים את הבסיס החוקי לכל תקשורת שתנהלו עמנו בקשר לאתר. אנא קראו את התנאים בעיון לפני שימוש באתר. על ידי שימוש באתר בדרך כלשהי, אתם מאשרים כי קראתם, הבנתם, קיבלתם והסכמתם להיות מחויבים לתנאים ללא הגבלות. אם אינכם מסכימים לתנאים, בין אם כולם או חלקם, אינכם רשאים להשתמש באתר.

 

בכל מקרה של סתירה ו/או מחלקות ו/או אי בהירות בין מדיניות הפרטיות בשפה העברית למדיניות הפרטיות בשפה האנגלית, מדיניות הפרטיות בשפה האנגלית תגבר ותהיה הקובעת.

 

1. הגדרות

לצורך תנאים אלה, המונחים הבאים יקבלו את המשמעות שנקבעה להם לצידם, אלא אם ההקשר מחייב משמעות שונה:

 

1.1.   'תוכן' פירושו כל מידע מכל סוג אשר נכלל באתר, לרבות, אך לא רק, טקסטים, תוכן מילולי וחזותי, מאמרים, פרסומים, עדכונים משפטיים, עיצוב, שפה גרפית, סרטונים, חומרים, נתונים, תצלומים, תמונות, ציורים, קובצי שמע, קובצי גרפיקה, קישורים, קוד מחשב, יישום, טקסטים וכל מידע אחר שמוצג או מופיע באתר, בין אם הוא בבעלותה של ManpowerGroup או בבעלות צד שלישי שהעניק ל-ManpowerGroup זכות להשתמש בו באתר.

                      1.2. 'שימוש' פירושו כל גישה ו/או צפייה ו/או ביקור ו/או גלישה באתר לכל מטרה. השימוש באתר הוא ללא תשלום.

                 1.3. 'משתמש', 'את/ה' או 'שלך' (כולל כל צורה נגזרת של ביטויים אלה) פירושם כל אדם או ישות המשתמשים באתר למטרה כלשהי, על ידי שימוש במחשב ו/או                    בכל מכשיר אחר, כולל מכשיר סלולרי ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.

1.4.  'נתוני מבקרים' פירושם מידע אישי שהעליתם לאתר על מנת לפנות אלינו, לדוגמה, אם אתם מעסיק המעוניין בשירותינו (כגון שמכם, כתובת הדוא"ל שלכם, וכל מידע אחר שתחליטו לכלול ב"תיבת ההודעות" באתר).

 

2.       היקף הרישיון, הגבלות שימוש

 

2.1.  האתר מספק מידע כללי אודותינו, לרבות תחומי העיסוק שלנו, חדשות ופרסומים אחרונים, פרויקטים שבהם אנו מעורבים, והצוות הניהולי שלנו. אנו מעניקים לכם בזאת רישיון כלל-עולמי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שאינו ניתן להעברה ברישיון משנה, מוגבל ובלתי חוזר להשתמש באתר, אך ורק למטרות פנימיות, חוקיות ולגיטימיות. אינכם רשאים להשתמש באתר לאף מטרה אחרת.

 

2.2.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תעשו את הדברים הבאים: (א) לשנות, לשכפל, להעתיק, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להציג לציבור, לבצע, להפיץ או להשתמש בכל דרך באתר לכל מטרה ציבורית ו/או מסחרית; (ב) ליצור עבודה נגזרת המבוססת (בין אם במלואה או בחלקה) על תוכן כלשהו הזמין באתר או באמצעותו; (ג) לסרוק, לבטל הידור, לבצע הנדסה לאחור, לפרק ו/או לנסות בדרך כלשהי לחשוף ו/או לחלץ את קוד המקור של האתר (כולל, ללא הגבלה, כל אלגוריתם); (ד) לשלוח ו/או להעלות כל "ספאם" או הודעות שבדרך כלשהי חוזרות על עצמן או שלא התבקשו תוך הפרת הדינים החלים; (ה) לשלוח ו/או לשמור חומר מפר זכויות, מגונה, מאיים, שיש בו כדי הוצאת דיבה או שאינו חוקי בכל דרך אחרת, לרבות חומר שמזיק לילדים או מפר זכויות של צד שלישי; (ו) לשלוח ו/או לשמור חומר המכיל וירוסי תוכנה, תולעים, סוסים טרויאניים או כל קוד מחשב, קבצים, תסריטים, סוכנים או תכניות אחרים, שיש בהם כדי לגרום נזק; (ז) להפריע או לשבש את התקינות או הביצוע של האתר או של התוכן הנכלל בו; (ח) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או למערכות או הרשתות הקשורות אליו; (ט) ליצור כל קישור או קישור לעומק ו/או הפניות אל האתר מאתרים אחרים; (י) להסיר, לשנות או להסתיר כל זכות יוצרים, סימן מסחרי או הודעות אחרות בדבר זכויות קניין באתר או בתוכו, או לבצע כל פעולה באתר או בכל חלק ממנו תוך הפרת התנאים ו/או באופן שעלול לגרום כל נזק ל-ManpowerGroup.

 

2.3.  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוענקת ל-Manpower בהתאם לדין החל ו/או לתנאים אלה, כל משתמש הפועל תוך הפרת התנאים יסורב לקבל גישה לאתר וכל נתוני מבקרים שהועלו על ידי המשתמש לאתר (אם קיימים) יוסרו.

 

3.       בעלות וזכויות קניין רוחני

 

3.1. בקשר שבינכם לבין ManpowerGroup, האתר (כולל כל תוכן המשולב בו) הוא בבעלותה של ManpowerGroup ומוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקים ואמנות אחרים לעניין קניין רוחני. אנו (ומעניקי הרישיונות שלנו) מחזיקים בבעלותנו את כל הזכויות, הקניין והעניין באתר ולאתר (ולכל תוכן בתוכו), לרבות כל זכות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר, והרישיון המוגבל המוענק במסגרת זו (כמפורט בסעיף 2.1 לעיל) אינו מקנה לכם כל זכויות קניין או בעלות באתר או לאתר ו/או לתוכן כלשהו.

 

3.2.  אתם מאשרים ומסכימים כי כל תוכן שמוצג בפניכם באתר או באמצעותו הוא רכושה ויישאר רכושה של ManpowerGroup (ו/או רכושם של מעניק הרישיון ו/או הספקים), וכי הוא מוגן או עשוי להיות מוגן על ידי זכות יוצרים, סימן מסחר, פטנט ו/או חוקים אחרים המסדירים זכויות קניין.

 

3.3.  על נתוני המבקרים ועל כל פרטי מידע אישי אחר אשר נאספים או נוצרים על ידי שימוש באתר, תחול מדיניות הפרטיות, הזמינה בכתובת [manpowergroup.co.il/terms-and-conditions-2]

 

 

4.       היעדר אחריות והצהרות אי-אחריות

 

4.1.  השימוש באתר הוא על אחריותכם. אין להסתמך על כל עצה שהתקבלה באמצעות שימוש באתר (במידה שהתקבלה) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות (ללא הגבלה) בעניינים מקצועיים, אישיים או פיננסיים. למטרה זו עליכם להתייעץ עם איש מקצוע מתאים כדי לקבל ייעוץ ההולם את הנסיבות הספציפיות ועובדות המקרה שלכם. עליכם לאמת באופן עצמאי את כל ההצהרות הנכללות באתר זה.

 

4.2.  התוכן הנכלל באתר הוא בעל אופי כללי ומסופק כמות שהוא ("AS IS") לצורך ידע כללי, ולשימוש שאינו מסחרי בלבד, ללא כל אחריות, מצג או התחייבות (בין אם במפורש או מכללא) מכל סוג, לרבות, אך לא רק, אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, התאמה למטרות המיועדות של המשתמש או אי-הפרת זכויות. האתר, לרבות כל תוכן המוצג באתר, אינו מהווה ואין לראות בו, הצעה או הזמנה על ידי או בשם ManpowerGroup לספק כל שירות, ואין הוא מהווה ייעוץ בשום נושא, בין אם במישרין או בעקיפין.

 

4.3.   ManpowerGroup מסירה מעצמה במפורש כל אחריות ו/או חבות ביחס לפעולות שיינקטו או שלא יינקטו בהסתמך על תוכן אתר זה ו/או בנוגע לדיוק התוכן הנכלל באתר זה, לנכונותו, לאמינותו או להיותו מלא, או לכך שהתוכן משקף התפתחויות משפטיות, תקדימים או חקיקה מעודכנים, או לכך שהוא נטול שגיאות. ManpowerGroup אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין ו/או ללא הפרעות ו/או שהוא יעבוד במצב תפעולי מלא.

 

5.       הגבלת חבות

 

במידה המרבית המותרת בחוק, ולמרות כל הוראות אחרות של כל חוק או הסכם, בשום מקרה ManpowerGroup (ו/או חברות מסונפות, עובדים, קבלנים, סוכנים ו/או נציגים שלה) לא יישאו באחריות בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, כמו רווחים אבודים, נתונים אבודים או הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכד') הנובע מהשימוש ו/או מחוסר היכולת להשתמש ו/או מתוצאות השימוש באתר, בתוכן הנכלל באתר (לרבות, אך לא רק, הסתמכות על תוכן כאמור) או בכל אתר שמקושר לאתר ו/או כתוצאה מחשיפה לווירוסי מחשב או לתוכנה זדונית אחרת, יהיו אשר יהיו עילות התביעה או גורם הנזק, ובין אם על בסיס עילה חוזית, נזיקית או אחרת. הסעד היחידי והבלעדי הפתוח בפניכם במקרה(ים) כאלה הוא לצאת מהאתר.

 

6.       קישורים לצדדים שלישיים

 

האתר עשוי, לנוחיותכם, לכלול או להציע קישורים או הפניות לאתרים של צדדים שלישיים. אם תשתמשו בקישורים/הפניות אלה, תעזבו את האתר. ManpowerGroup אינה ערבה לכך שהפניות או קישורים אלה יובילו לאתרים פעילים, היא לא בודקת אתרי צד שלישי אלה או שולטת בהם ואינה אחראית עליהם או על תוכנם. בהתאם לכך, ManpowerGroup אינה מספקת כל מצג או התחייבות בנוגע לאתרים אלה או בנוגע לכל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הכלולים בהם או בנוגע לכל תוצאה שיכולה לנבוע מהשימוש בהם. אתם האחראים הבלעדיים על כל החלטה לגשת לאתר של צד שלישי המקושר לאתר זה. בעת שימוש בקישורים, עליכם לקרוא ולציית לתנאי השימוש ולכל התנאים וההוראות האחרים באתר המקושר. ManpowerGroup שומרת את הזכות להסיר ו/או לחסום קישורים לאתרי צד שלישי באמצעים טכנולוגיים או אחרים, ללא הודעה מוקדמת בכתב.

 

7.       סימני מסחר

 

שמות החברות ו/או הלקוחות הנזכרים באתר הם סימני מסחר או סמלים מסחריים של בעליהם. השימוש באתר אינו מקנה לכם זכויות בסימני מסחר של ManpowerGroup ו/או של כל צדדים שלישיים הנזכרים באתר.

 

שונות

 

8.   האתר מיועד לשימוש של מבוגרים (גיל 18 ומעלה) ואינו מיועד לקטינים. אם את/ה קטין/ה (מתחת לגיל 18), עצם השימוש שלך באתר ישמש ראיה לכך שקיבלת רשות מהוריך או מהאפוטרופוס שלך לעשות זאת.

 

9.  אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאים אלה אינו חוקי, אינו תקף או אינו אכיף בכל דרך על פי כל דין, אזי במידה ובגבולות תחום השיפוט שבו התנאי אינו חוקי, אינו תקף או אינו אכיף, הוא יופרד ויימחק מהתנאים, ויתר התנאים ימשיכו לחול, ייוותרו במלוא תוקפם, וימשיכו להיות מחייבים ואכיפים.

 

10.  אתם תגנו, תשפו ותימנעו מהטלת אחריות על ManpowerGroup (לרבות חברות מסונפות, עובדים, קבלנים, סוכנים ו/או נציגים שלה) מפני וכנגד כל התביעות, ההפסדים, העלויות, הנזקים, החבויות וההוצאות (לרבות, אך לא רק, שכר טרחה לעורכי דין בהיקף סביר) שייגרמו ל-ManpowerGroup עקב הפרת תנאים אלה על ידכם.

 

11.  על התנאים ועל פרשנותם יחולו דיני מדינת ישראל, למעט עקרונות ברירת הדין שלה. כל מחלוקת הנובעת או הקשורה לתנאים אלה תהיה כפופה לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב, ישראל.

 

12.  תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם בין ManpowerGroup לבינכם בנוגע לשימוש שלכם באתר. ManpowerGroup שומרת את הזכות לשנות ו/או לתקן את התנאים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת על ידי פרסום התנאים המתוקנים. באפשרותך לראות מתי התנאים עודכנו לאחרונה על ידי בדיקת התאריך המעודכן בראש התנאים. בנוסף, ManpowerGroup שומרת את הזכויות לשנות את הגרפיקה של האתר, להוסיף או להסיר כל תוכן, וכן להשעות זמנית או לעצור תמידית את פעילות האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

 

13.   בכל שאלה בנוגע לתנאים, נא לפנות אלינו בכתובת IL_INFO@manpower.co.il.           

 

 

זכות יוצרים © 2023, ManpowerGroup Group כל הזכויות שמורות